Logo

TaskPool je možné nasadiť ako:

Vnútrofiremný centrálny helpdesk

Vo väčšine firiem stále prebieha správa ako externých, tak vnútrofiremných požiadaviek a ich následné zprocesovanie pomocou emailu alebo ďaľších rôznych komunikačných kanálov. So vzrastajúcim počtom požiadaviek môžu nastať problémy, kde nie je jasne definovaný termín splnenia požiadavky, jeho vývoj, kto všetko sa na jeho riešení podieľa, jeho históriu a už vôbec chýba možnosť reportovať súhrnné výsledky za predchádzajúce obdobie, ktorých absencia môže viesť k nesprávnym strategickým rozhodnutiam. Tento štýl komunikácie je zastaralý a neefektívny.

Riešenie predstavuje moderný webový systém TaskPool, ktorý zlučuje všetky komunikačné kanály do jedného, čím sa všetky požiadavky a úlohy stávajú prehľadné a centrálne evidované.

Najčastejšie býva potreba spravovať požiadavky, napríklad na IT oddelenie, spojené s výkazmi činnosti riešiteľov. To všetko (a oveľa viac) perfektne zvláda systém TaskPool s modulom Helpdesk, ktorý je na trhu už od roku 2005 a má za sebou roky vývoja a mnoho získaných skúseností spätnou väzbou od svojich početných zákazníkov zo stoviek realizácií v Čechách, na Slovensku a v zahraničí.

Možnosti systému TaskPool

Počet požadaviek:

neobmedzene

(od 1+ denne, ale ide obslúžiť aj 1000+ za deň)

Počet užívateľov: neobmedzene (bežne 10+, 100+ až 1000+ užívateľov HD)

Počet riešiteľov:

až neobmedzene

(1+, 10+, môžu byť ale i 100+)

Počet oblastí:

neobmedzene (bežne 1+ až 10+)

 

Vnútrofiremný centrálny helpdesk - hlavné princípy

 • helpdeskové rozhranie pre jednoduché zadanie požiadavky (plne prispôsobiteľné)
 • rozcestník pre centrálny prístup na helpdesk
 • prístup k histórii požiadaviek, viac rolí zadávateľov
 • jednoduchá administrácia užívateľov napojením na AD
 • jednoduché prihlasovanie LDAP, SSO (aj viacúrovňové)
 • riešenie pre viac možností zadania požiadavky (webový formulár - HD, email, telefon, ručne)
 • webové rozhranie systému TaskPool pre riešiteľov prístupné odkiaľkoľvek
 • podpora smartfónov
 • riadené role

 


 Vnútrofiremný centrálny helpdesk - výhody nášho riešenia 

 • rozcestník (centralizované miesto navigujúce užívateľa)
 • nasadenie na mnoho firemných procesov typu zadávateľ – riešiteľ (neobmedzené množstvo oblastí samostatne konfigurovateľných)
 • jednoduché prihlasovanie
 • jednoduchá správa znalostnej bázy
 • SMS notifikácie
 • prepracované SLA notifikácie
 • česká podpora priamo od výrobcu

 


Vnútrofiremný centrálny helpdesk - dokáže monitorovať a riadiť tieto firemné procesy:

 • IT helpdesk – kompletná podpora pre IT požiadavky s väzbou na outsourcingové služby
 • Task management - zadávanie úloh v rámci firmy/oddelenia, evidencia pohľadávok, zákaziek, reklamácii, servisných činností
 • Facility management – ostatné činnosti typu správa budov, zariadení alebo iné požiadavky

 

Helpdesk systém TaskPool - Trigger, spol. s r. o.