Logo

Helpdesk systém TaskPool

TaskPool je moderný helpdeskový webový systém pre výrazné zefektívnenie správy a riadenia procesov v takých aplikačných oblastiach spoločnosti, kde je primárne riadenie úloh a požiadaviek.

Náš helpdesk je vhodný a môže byť jednoducho prispôsobený pre riadenie požiadaviek vo všetkých oblastiach, kde sa vyskytujú dve alebo viacero strán, medzi ktorými existuje vzťah zadávateľ - riešiteľ, a kde zadávateľ formuluje požiadavky (tasky) na vykonanie úloh, služieb, napríklad servisných, alebo iných druhov požiadaviek, a predáva ich k vybaveniu riešiteľovi.

Helpdesk systém je možné výhodne využiť ako pre správu externých požiadaviek, napríklad reklamáciu zákazníkov, tvorbu helpdeskového systému pre podporu zákazníkov, atď., tak aj vo vnútri organizácie (väčšinou v rámci intranetu), kde jedna organizačná súčasť (realizátor) poskytuje napr. nejaký typ služieb inej organizačnej súčasti alebo celému zbytku organizácie (zadávateľ).

Výhody helpdesk systému TaskPool

 

Vývoj helpdesk systému TaskPool

Helpdesk Systém TaskPool má veľmi dlhú históriu. Prvá oficiálna verzia vznikla už v roku 2003 a od tejto doby prešiel systém veľmi dlhú cestu a z jednoduchého systému pre rozdeľovanie úloh sa rozrástol na dospelý a funkčný helpdesk systém obsahujúci najrôznejšie moduly pre efektívne spracovávanie požiadaviek z oblasti IT helpdesku, obecného firemného helpdesku či IT outsourcingové riešenie. Rozšírením rozhrania na smartfóny sa rozrástla možnosť využitia napríklad pre mestské helpdesky, ktoré môže využívať každý občan.