Logo

Pomoc

Zoznam najčastejších chýb a problémov
 

Systémové požiadavky:

  • operačný systém Windows 10,11
  • procesor min. Pentium 1,5 GHz
  • operačná pamäť min. 256 MB (doporučené 512 MB alebo viacej)
  • počítače majú nainštalované sieťové protokoly TCP/IP
  • povolenie programu RAALTRANS na bráne firewall (pri spustení sieťovej verzie a pri prenose údajov u všetkých verzií)
  • komunikácia cez internet: počítač má nainštalované sieťové protokoly TCP/IP (ak už je spojenie realizované lokálnou sieťou alebo modemom) a funkčné pripojenie k internetu
  • u sieťovej verzie počítačová sieť so serverom Windows
  • pri inštalácii a užívaní programu, musí byť užívateľ vybavený prístupovými právami do zvolených adresárov v plnom rozsahu (zapisovanie a čítanie - tieto práva určuje správca siete). Pri inštalácii je nutný plný prístup do registra Windows

Ako zmením písmeno na USB kľúči?

postup pridelenia jednotného písmena USB flash disku (SK, CZ Windows XP):
kliknite na ŠTART => OVLÁDACÍ PANEL => NÁSTROJE NA SPRÁVU => SPRÁVA POČÍTAČA => UKLADACÍ PRIESTOR => SPRÁVA DISKOV.
Tu treba kliknúť na aktuálne písmeno priradené USB kľúču pravým tlačítkom myši a vybrať/zmeniť písmeno

Pokiaľ máte Windows XP v anglickom jazyku, postup je nasledovný:
kliknite na START => CONTROL PANEL => ADMINISTRATIVE TOOLS => COMPUTER MANAGEMENT => STORAGE => DISK MANAGEMENT.
Tu treba kliknúť na aktuálne písmeno priradené USB kľúču pravým tlačítkom myši a v menu vybrať CHANGE DRIVE LETTER AND PATH

Pokiaľ máte Windows Vista, postup je nasledovný: (SK,CZ)
kliknite na ŠTART => POČÍTAČ => SPRAVOVAŤ => SPRÁVA DISKOV => ZMENIŤ PÍSMENO JEDNOTKY A CESTY => ZMENIŤ.
Tu vyberiete aké písmeno chcete priradiť USB disku

Postup pre Windovs Vista v anglickom jazyku: (EN)kliknite na START => COMPUTER => MANAGE => DISK MANAGEMENT => CHANGE DRIVE LETTER AND PATHS => CHANGE. Tu vyberiete písmeno, ktoré chcete priradiť USB disku.

Pri prenose dát program vyhlási "Kontaktujte RAALTRANS"

Ak ste program inštalovali po prvý krát pravdepodobne ste ešte neboli databankou aktivovaný, je potrebné vyplniť priložené zmluvy O POSKYTOVANÍ DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ, z čoho 1 exemplár spolu s kópiou živnostenského listu/koncesnej listiny odoslať na adresu: Radek Žilka - RAALTRANS, Malý Cetín 151, 951 07 Malý Cetín. Pokiaľ chcete s dátami pracovať okamžite môžete ZMLUVU O POSKYTOVANÍ DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ databanke poslať e-mailom na info@raal.sk. Takýmto spôsobom budete môcť sťahovať dáta do cca 15min - zmluvu je samozrejme potrebné neskôr poslať aj poštou.

Častým dôvodom chybovej správy "Kontaktujte RAALTRANS" môže byť nedoručená zmluva/koncesná listina/výpis z Obchodného registra a taktiež neplnenie záväzkov voči databanke (neuhradený mesačný poplatok apod.)

Ďaľším dôvodom môžu byť neuhradené faktúry.

RIEŠENIE:

odporúčame kontaktovať priamo databanku na tel. čísle 037 658 1230 (RAALTRANS Malý Cetín)


Pri prenose dát program vyhlási "Kontaktujte COMARR"

Táto hláška sa vyskytuje najmä v prípadoch keď užívateľ program užíva neoprávnene prípadne v nesúlade s licenčnými podmienkami (program je nainštalovaný na viac počítačoch než je zakúpená licencia apod.)

Ďaľsím dôvodom môže byť, že máte program v skúšobnej dobe, ktorá Vám vypršala. V taktomto prípade kontaktujte TRIGGER spol. s r.o. na tel. č. 037 655 4854.


Pri prenose dát program vyhlási "Chyba 404"

Program sa nedokáže pripojiť na server. Pravdepodobne je zle nakonfigurovaný prístup na internet, problém môže byť v nastavení proxy servera, alebo u Vášho poskytovateľa internetu.

RIEŠENIE:

vyskúšajte funkčnosť internetu pomocou svojho prehliadača, kde zadajte adresu www.raal.sk. Pokiaľ sa stránka nezobrazí kontaktujte svojho technika prípadne poskytovateľa internetového spojenia. Pokiaľ sa stránka zobrazí a aj napriek tomu máte problém, kontaktujte TRIGGER NITRA, 037 655 4854.

Táto hláška sa často vyskytuje u užívateľov, ktorí majú zle nakonfigurovaný firewall. Program RAALTRANS musí mať povolený prístup na Internet.


Nefunguje mi prenos dát

V prvom rade vyskúšajte funkčnosť pripojenia na internet pomocou zadania adresy www.raal.sk v prehliadači. V 90% prípadov je problémom nefunkčný "internet" teda problém v pripojení na internet.

RIEŠENIE:

vyskúšajte funkčnosť internetu, reštartujte počítač a ak ani to nepomôže kontaktujte poskytovateľa internetu prípadne konzultujte s nami TRIGGER NITRA, 037 655 4854


Kto je RAALTRANS, COMARR a TRIGGER?

RAALTRANS

je prevádzkovateľ databanky a subjekt, ktorému budete platiť (platíte) za prístup a poskytovanie informácií podľa verzie programu:
24,- € (Vnútro SK), 28,- € (CZ-SK), 40,- € (verzie EURO a GLOBAL) mesačne. Kontakt: 037 658 1200

TRIGGER

- je spoločnosť so sídlom v NITRE, ktorá ma na starosti distribúciu programu RAALTRANS Editor (teda programu, ktorý umožnuje prístup k databanke) na území Slovenskej republiky. Zároveň poskytuje bezplatné poradenstvo a technickú podporu k programu RAALTRANS. Na TRIGGER spol. s. r.o. sa obrátite vždy keď máte s programom problém prípadne potrebujete objednať upgrade apod. Kontakt 037 655 4854

COMARR

je spoločnosť z Českej republiky, ktorá je tvorcom software RAALTRANS. Kontakt: 00420 466 889 221. Partnerom spoločnosťi COMARR pre Slovensko je spoločnosť TRIGGER.


Potrebujem doplniť údaje v databanke o svojej firme

Údaje v profile firmy je oprávnený meniť a dopĺňať jedine správca databanky, teda dispečink RAALTRANS. Požadované zmeny odošlite prostredníctvom online formulára  www.raal.sk/zmeny

Prípadne kontaktujte pracovníkov dispečinku na tel. čísle: 037/6581230 alebo 037/6581200


Akýkoľvek iný problém

Kontaktujte nás:

raal@3gger.com   mobil: 0910 422 275, pevná linka: 037 / 655 4854   

hore