Logo

Download

Upgrade programu RAALTRANS Editor


Windows

z verzie 2.x na 2.888
z verzie 3.0-3.1 na 3.103
z verzie 3.2 a vyššie na 3.207
z verzie 4.x na 4.509
z verzie 5.0-5.106 na 5.107
z verzie 6.0-6.004 na 6.005

DOS

z OBMEDZENEJ verzie 2.x na 2.17 obmedzená

BORLAND - BDE

Upgrade BDE na verziu 5.0


UPGRADE Z WINDOWS VERZIE 2.x NA VERZIU 2.888

Upgrade programu je určený pre užívateľov verzí 2.000 až 2.887. Nová verzia by mala obsahovať rôzne doplnky žiadané užívateľmi a odstraňovať rôzne chyby programu.
Verziu programu je možné zistiť po spustení doposiaľ používanej verzie programu, obvykle v modrom riadku v hornej časti okna programu (napr. RAALTRANS editor pre Windows95/98/NT, verzia 2.701).

Upgrade programu RAALTRANS Editor verzia 2.888 - ... Sťahuj (2.5MB)

POSTUP INŠTALÁCIE:
Ukončite program RAALTRANS - pri sieťových verziách na všetkých staniciach.
Stiahnutý súbor uložte do inštalačného adresára programu RAALTRANS (obvykle C:\RTW2) a tu súbor spustite.
Po rozbalení sa spustí program na prevod programu RAALTRANS na verziu 2.888. Tu zvoľte tlačítko Štart.
Spustite program RAALTRANS editor a preneste znovu všetky dáta.
POZOR - PRI SIEŤOVÝCH VERZIÁCH upozorňujeme na prvé spustenie zo vzdialenej stanice.

UŽÍVATEĽSKÉ POZNÁMKY:
Pokiaľ si píšete užívateľské poznámky k firmám, je treba previesť ich obnovu.
V menu 'Firmy - Obnova poznámek ze zálohy' a klik na tlačítko 'Otvoriť' - nutné prevádzať až po kompletnom prenose dát)


UPGRADE Z WINDOWS VERZIE 3.0 AŽ 3.1 NA VERZIU 3.103

Upgrade programu je určený pre užívateľov verzií 3.000 až 3.102. Nová verzia by mala obsahovať rôzne doplnky žiádané užívateľmi a odstraňovať rôzne chyby programu.
Verziu programu je možné zistiť po spustení doposiaľ používanej verzie programu, obvykle v modrom riadku v hornej časti okna programu (napr. RAALTRANS editor pro Windows95/98/NT, verze 3.001).

Upgrade programu RAALTRANS Editor verzia 3.103 ... Sťahuj (2.0MB)

POSTUP INŠTALÁCIE:
Ukončite program RAALTRANS - pri sieťových verziách na všetkých staniciach.
Stiahnutý súbor uložte do inštalačného adresára programu RAALTRANS (obvykle C:\RTW2) a tu súbor spustite.
Po rozbalení sa spustí program na prevod programu RAALTRANS na verziu 2.888. Tu zvoľte tlačítko Štart.
Spustite program RAALTRANS editor a preneste znovu všetky dáta.
POZOR - PRI SIEŤOVÝCH VERZIÁCH upozorňujeme na prvé spustenie zo vzdialenej stanice.

UŽÍVATEĽSKÉ POZNÁMKY:
Pokiaľ si píšete užívateľské poznámky k firmám, je treba previesť ich obnovu.
V menu 'Firmy - Obnova poznámek ze zálohy' a klik na tlačítko 'Otvoriť' - nutné prevádzať až po kompletnom prenose dát)


UPGRADE Z WINDOWS VERZIE 3.2 A VYŠŠEJ NA VERZIU 3.207

Upgrade programu je určený pre užívateľov verzií 3.200 až 3.206. Nová verzia by mala obsahovať rôzne doplnky žiádané užívateľmi a odstraňovať rôzne chyby programu.
Verziu programu je možné zistiť po spustení doposiaľ používanej verzie programu, obvykle v modrom riadku v hornej časti okna programu (napr. RAALTRANS editor pro Windows95/98/NT, verze 3.201).Upgrade programu RAALTRANS Editor verzia 3.207 - ... Sťahuj (2.0MB)

POSTUP INŠTALÁCIE:
Ukončite program RAALTRANS - pri sieťových verziách na všetkých staniciach.
Stiahnutý súbor uložte do inštalačného adresára programu RAALTRANS (obvykle C:\RTW2) a tu súbor spustite.
Po rozbalení sa spustí program na prevod programu RAALTRANS na verziu 2.888. Tu zvoľte tlačítko Štart.
Spustite program RAALTRANS editor a preneste znovu všetky dáta.
POZOR - PRI SIEŤOVÝCH VERZIÁCH upozorňujeme na prvé spustenie zo vzdialenej stanice.

UŽÍVATEĽSKÉ POZNÁMKY:
Pokiaľ si píšete užívateľské poznámky k firmám, je treba previesť ich obnovu.
V menu 'Firmy - Obnova poznámek ze zálohy' a klik na tlačítko 'Otvoriť' - nutné prevádzať až po kompletnom prenose dát)
UPGRADE Z WINDOWS VERZIE 4.x NA VERZIU 4.509

Upgrade programu je určený pre užívateľov verzií 4.000 až 4.508. Nová verzia by mala obsahovať rôzne doplnky žiadané užívateľmi a odstraňovať rôzne chyby programu.
Verziu programu je možné zistiť po spustení doposiaľ používanej verzie programu, obvykle v modrom riadku v hornej časti okna programu (napr. RAALTRANS editor pro Windows95/98/NT, verze 4.003).


Upgrade programu RAALTRANS Editor verzia 4.509 - ... Sťahuj (2.0MB)

POSTUP INŠTALÁCIE:
Ukončite program RAALTRANS - pri sieťových verziách na všetkých staniciach.
Stiahnutý súbor uložte do inštalačného adresára programu RAALTRANS (obvykle C:\RTW2) a tu súbor spustite.
Po rozbalení sa spustí program na prevod programu RAALTRANS na verziu 2.888. Tu zvoľte tlačítko Štart.
Spustite program RAALTRANS editor a preneste znovu všetky dáta.
POZOR - PRI SIEŤOVÝCH VERZIÁCH upozorňujeme na prvé spustenie zo vzdialenej stanice.

UŽÍVATEĽSKÉ POZNÁMKY:
Pokiaľ si píšete užívateľské poznámky k firmám, je treba previesť ich obnovu.
V menu 'Firmy - Obnova poznámek ze zálohy' a klik na tlačítko 'Otvoriť' - nutné prevádzať až po kompletnom prenose dát)


UPGRADE Z WINDOWS VERZIE 5.0-5.106 NA VERZIU 5.107

Upgrade programu je určený pre užívateľov verzií 5.0 až 5.106. Nová verzia by mala obsahovať rôzne doplnky žiádané užívateľmi a odstraňovať rôzne chyby programu.
Verziu programu je možné zistiť po spustení doposiaľ používanej verzie programu, obvykle v modrom riadku v hornej časti okna programu (napr. RAALTRANS editor pro Windows95/98/NT, verze 5.003).

Upgrade programu RAALTRANS Editor verzia 5.107 - ... Sťahuj (2.0MB)

POSTUP INŠTALÁCIE:
Ukončite program RAALTRANS - pri sieťových verziách na všetkých staniciach.
Stiahnutý súbor uložte do inštalačného adresára programu RAALTRANS (obvykle C:\RTW2) a tu súbor spustite.
Po rozbalení sa spustí program na prevod programu RAALTRANS na verziu 2.888. Tu zvoľte tlačítko Štart.
Spustite program RAALTRANS editor a preneste znovu všetky dáta.
POZOR - PRI SIEŤOVÝCH VERZIÁCH upozorňujeme na prvé spustenie zo vzdialenej stanice.

UŽÍVATEĽSKÉ POZNÁMKY:
Pokiaľ si píšete užívateľské poznámky k firmám, je treba previesť ich obnovu.
V menu 'Firmy - Obnova poznámek ze zálohy' a klik na tlačítko 'Otvoriť' - nutné prevádzať až po kompletnom prenose dát)


UPGRADE Z WINDOWS VERZE 6.0-6.004 NA VERZI 6.005

Upgrade programu je určený pre užívateľov verzií 6.0 až 6.004. Nová verzia by mala obsahovať rôzne doplnky žiádané užívateľmi a odstraňovať rôzne chyby programu.
Verziu programu je možné zistiť po spustení doposiaľ používanej verzie programu, obvykle v modrom riadku v hornej časti okna programu (napr. RAALTRANS editor pro Windows95/98/NT, verze 6.003).


Upgrade programu RAALTRANS Editor verze 6.005 - ... Sťahuj (1.4MB)

POSTUP INŠTALÁCIE:
Ukončite program RAALTRANS - pri sieťových verziách na všetkých staniciach.
Stiahnutý súbor uložte do inštalačného adresára programu RAALTRANS (obvykle C:\RTW2) a tu súbor spustite.
Po rozbalení sa spustí program na prevod programu RAALTRANS na verziu 2.888. Tu zvoľte tlačítko Štart.
Spustite program RAALTRANS editor a preneste znovu všetky dáta.
POZOR - PRI SIEŤOVÝCH VERZIÁCH upozorňujeme na prvé spustenie zo vzdialenej stanice.

UŽÍVATEĽSKÉ POZNÁMKY:
Pokiaľ si píšete užívateľské poznámky k firmám, je treba previesť ich obnovu.
V menu 'Firmy - Obnova poznámek ze zálohy' a klik na tlačítko 'Otvoriť' - nutné prevádzať až po kompletnom prenose dát)


ĎALŠIE ZLOŽKY PROGRAMU POTREBNÉ PRE CHOD PROGRAMU - WINDOWS

Upgrade BDE na verziu 5.0... Sťahuj (11.3 MB)

- od verzie 2.400 distribuovanej na inštalačnom CD programu RAALTRANS editor (súbor bde5_upg.exe v koreňovom adresári alebo v adresári BDE5)

- od verzie 2.700 priamo v programe RAALTRANS editor

- stiahnutý súbor spustite a ďalej stačí potvrdzovať postup inštalácie tlačítkom 'Next'

- veľkosť sťahovaného súboru - 11.3 MB
UPGRADE Z DOS VERZIE 2.x OBMEDZENÁ NA VERZIU 2.17 OBMEDZENÁ

- Upgrade programu je pre užívateľov verzí 2.00 až 2.16. Nová verzia by mala obsahovať opravu zobrazovania firem.

- Verziu programu zistíte po spustení doposiaľ používanej verzie programu v menu INFO - COMARR.

- Upgrade na verziu 2.17 pre užívateľov KOMFORTNEJ verzie zasielame na vyžiadanie e-mailom.


Program RAALTRANS Editor verzia DOS 2.17 OBMEDZENÁ

Samorozbalovací exe ... Sťahuj (182kB)

POSTUP INŠTALÁCIE:

Stiahnutý súbor uložte do inštalačného adresára programu RAALTRANS (obvykle C:\RT2) a tu súbor spustit.

Na všetky otázky stlačte klávesu 'A' a 'Enter'.

Skontrolujte verziu programu v menu INFO - COMARR.

Spustite program RAALTRANS editor a preneste znovu všetky dáta.                               

hore