Logo

RAALTRANS Editor

Bezkonkurenčne najväčšia a najpoužívanejšia špedičná, kontaktná a vyťažovacia databanka v Čechách a na Slovensku. Takmer 10000 užívateľov, tisíce ponúk denne a milióny ročne. Celý systém je založený na zakladaní vlastných ponúk užívateľom na jeho počítači a možnosti zaslať tieto informácie do centra (prostredníctvom modemu alebo cez Internet) a ďalej na možnosti stiahnutia ponúk od ostatných užívateľov databázy RAALTRANS. Dáta v systéme je možné rozdeliť na globálne ponuky (všetky ponuky užívateľov) v kategóriách PREPRAVY, VOLNÉ VOZIDLÁ, INZERCIA a aktuálne správy systému RAALTRANS (kurzové lístky, situácia na hraničných priechodoch, vlakový poriadok ROLA, trajekty...)

Program sa dodáva vo viacerých verziách, ktoré sa líšia:
- počtom užívateľov schopných s programom pracovať v jednom čase
- územnou platnosťou prepráv

Všetky verzie sú dodávané s podrobnou príručkou, inštalačným CD a Zmluvami o pripojení k databanke. RAALTRANS Editor je preložený do českého, slovenského, nemeckého, anglického, polského a maďarského jazyka. Pre správnu funkciu programu je nevyhnutné mať:

  • počítač s OS Windows (Windows Vista,7,8,10)
  • pripojenie na internet (dial-up, mikrovlnné, DSL apod.)
  • voľné miesto na pevnom disku min. 200 MB
  • procesor min. Pentium 1,5 GHz
  • operačná pamäť min. 256 MB (doporučená 521 MB alebo viacej v závislosti na verzii Windows)

Novinky RAAL: Každý mesiac v Nitre zdarma školenie programu RAALTRANS Editor pre nových užívateľov a zamestnancov. Prihlásenie na www.raal.sk

Single verzia

je určená pre prevádzku na jednom počítači

Sieťová verzia

(vrátane verzie MULTIKÓD) je určená pre užívanie na viacerých počítačoch zároveň, maximálne však na počte počítačov na ktoré bola zakúpená licencia (Net1, Net2, Net3, Net5, ...)

inštaluje sa vždy LEN na 1 počítač a ostatné počítače program spúšťajú cez počítačovú sieť. Pre správnu činnosť sieťovej verzie teda musia byť všetky počítače, na ktorých sa program bude používať zapojené do počítačovej siete!

Sieťová verzia pre 1 užívateľa

môže byť použitá dvomi spôsobmi:

1./ ako sieťová verzia v lokálnej počítačovej sieti kde inštalácia je na 1PC a program je možné spúšťať na ktoromkoľvek PC v tejto lokálnej sieti (len na 1PC v jednom čase)

2./ ako prenosná verzia s inštaláciou na USB kľúči (inštalácia nie je na žiadnom PC iba na USB kľúči), program takto možno použiť na ľubovoľnom PC, ku ktorému je práve pripojený USB kľúč s nainštalovaným programom (nie je dovolené inštalovať 1 licenciu na viacero USB kľúčov)

Vnútro CZ

obsahuje len záznamy/ponuky, ktoré sa začínajú a končia v Českej republike (napr. Praha-Brno)

Vnútro SK

obsahuje len záznamy/ponuky, ktoré sa začínajú a končia na území Slovenska. (napr. Nitra-Žilina)

Československo

toto je vlastne verzia VnútroCZ a VnútroSK dokopy, teda všetky záznamy/ponuky z územia Českej a Slovenskej republiky

EURO

obsahuje ponuky zo Slovenska, zahraničia a exporty/importy do/z Českej republiky. Inými slovami táto verzia obsahuje všetko okrem vnútroštátnej českej prepravy (nenájdete tu ponuky typu Praha-Brno, naopak ponuka Praha-Bratislava sa tu bude nachádzať)

GLOBAL

verzia bez obmedzenia, obsahuje VŠETKY ponuky/záznamy, ktoré sú v systéme - teda aj vnútroštátnu českú prepravu.

Kilometrovník

je integrovaný priamo do programu a umožňuje tak okrem itinerára, popisu trasy aj rýchle výpočty dĺžky trasy (najrýchlejšia, najkratšia, najlacnejšia), času, nákladov na cestu (cca do 5 sekúnd). Zahrňuje Európu a okolie (orientačne i väčšiu časť Ázie a severnej Afriky). Dátová základňa kilometrovníka sa neustále rozširuje a už teraz obsahuje viac ako 58000 uzlov a 80000 cestných úsekov. Kilometrovník je možné používať aj ako samostatný modul. Software kilometrovníka naviac umožňuje optimalizovať viacbodové a okružné.

Prejazdy

táto funkcia je v programe dostupná len pri súčasnom zakúpení kilometrovníka! Umožňuje zo všetkých aktuálnych údajov automaticky zotriediť ponuku prepráv alebo volných vozov podla prejazdových kilometrov (vzdialenosti, ktorú musíte ísť s prázdnym vozidlom k miestu nakládky/vykládky). Funkcia tak ZNAČNE ušetrí prácne a namáhavé ručné vyhľadávanie optimálneho nákladu pre Váš voľný kamión - alebo opačne pomôže rýchle vyhľadať najlepšie umiestnený voľný voz pre Váš náklad.